4381 Đèn Cảnh Báo Địa Chỉ Có Cách Ly (VAD)

  • Có hơn 40 đơn vị trên một vòng lặp.
  • Đèn LED màu đỏ với kính trắng.
  • Độ phủ đa chiều.

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

  • Nhiệt độ hoạt động: – 10 đến +55 °C.
  • Độ ẩm môi trường: <95%.
  • Kích thước: Ø 93 x 53 mm.
  • Trọng lượng: 100 g.
  • Tốc độ chớp: 0,5 Hz.

Thông tin bổ sung

Chứng chỉ

1438-CPR-0886

Tiêu chuẩn

,

viVietnamese