4460 Module giám sát đầu ra 230 VAC

  • Khối đầu ra để chuyển đổi công suất cao
  • Tiếp điểm rơle 230 VAC 8A
  • Tự động nhận địa chỉ.
  • Tich hợp bộ cách ly.

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

  • Nhiệt độ hoạt động: – 10 đến +50 °C.
  • Độ ẩm môi trường xung quanh: <95%.
  • Kích thước: 130 x 130 x 60 mm.
  • Trọng lượng: 343 g.
  • Chống nước: IP66/67.

Thông tin bổ sung

Chứng chỉ

0402-CPR-C500371, 0402-CPR-C500372

Tiêu chuẩn

,

viVietnamese