Phầm mềm giám sát đồ họa EBL

Yêu cầu seri của EBLWin để cài đặt
Yêu cầu bản quyền hệ thống EBLnet trong quá trình sử dụng.

Cấu hình hệ thống:

  • EBLWeb ≥ v. 2.0.x
  • WebG3 ≥ v. 1.1.x
  • Web128 ≥ v. 1.1.x
  • Web512 ≥ v. 2.7
  • Windows ≥ Vista

Mô tả

Tính năng chính:

  • Giám sát toàn bộ hệ thống EBL
  • Cảnh báo sự cố, lỗi hệ thống hoặc sự cố khác
  • Khả năng thiết lập lại báo cháy và xác nhận lỗi
  • Vô hiệu hóa / kích hoạt cảnh báo theo địa chỉ hoặc zone
  • Theo dõi hệ thống theo bản vẽ thiết kế.
viVietnamese