Phần mềm điều khiển chung tâm EBLWin

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

  • Dùng chung cho tủ trung tâm EBL512 G3 và EBL128.
  • Hệ điều hành Windows thân thiện với người dùng.
  • Hỗ trợ cấu hình địa chỉ tự động và thủ công.
  • Tự tính toán chiều dài cáp và điện áp tiêu thụ.
viVietnamese