Hệ thống quản lý thông tin EBLnet

Mô tả

  • EBLNet được thiết kế dựa trên nền tảng Microsoft .NET Framework.
  • Hệ thống EBLNet cung cấp giải pháp tiếp nhận dữ liệu hệ thống báo cháy và thiết lập cảnh báo.
  • Hỗ trợ đọc dữ liệu từ EBLWin
  • EBLNet yêu cầu bản quyền của EBLNet 5097 cho mỗi máy chủ web được kết nối với ứng dụng.
viVietnamese