FP OPC Server

Mô tả

Máy chủ OPC của Panasonic cho phép truyền dữ liệu hiệu suất cao (v1-v3) giữa các ứng dụng hỗ trợ Tiêu chuẩn OPC DA và Máy chủ Web II 1598.

viVietnamese