Ứng dụng quản lý hệ thống EBL (Web)

Cấu hình hệ thống:

  • EBLWeb ≥ v. 2.2.x, Web512 ≥ v. 2.7.3
  • Trình duyệt: Microsoft Edge, Google Chrome

Yêu cầu seri của EBLWin để cài đặt
Yêu cầu bản quyền hệ thống EBLnet trong quá trình sử dụng.

Mô tả

Tính năng chính:

  • Cảnh báo sự cố, lỗi hệ thống hoặc sự cố khác theo mức độ ưu tiên
  • Dễ dàng cấu hình và sử dụng trên PC hoặc thiết bị di động
  • Hỗ trợ trình duyệt web Microsoft Edge và Google Chrome
viVietnamese