4461 Module địa chỉ đa năng có cách ly

  • Hỗ trợ tự động nhận địa chỉ.
  • Giám sát đầu vào chung cho hệ thống.
  • Hai đầu ra rơle có thể lập trình.

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

  • Nhiệt độ hoạt động: – 10 đến +50 °C.
  • Độ ẩm môi trường xung quanh: <95%.
  • Kích thước: 110x110x49mm.
  • Trọng lượng: 188 g.
  • Chống nước: IP65.

Thông tin bổ sung

Chứng chỉ

0786-CPR-21579, VdS: G218074

Tiêu chuẩn

,

viVietnamese