Ứng dụng quản lý thông tin EBL

Ứng dụng EBL (App) cho các thiết bị di động được tối ưu từ nền tảng EBL gốc (Web)

Mô tả

Tính năng chính:

  • Thiết lập chế độ chạy thử (test mode)
  • Chế độ chạy thử cho từng zone
  • Kiểm tra loop trực tiếp trên các thiết bị di động.
  • Trình kích hoạt đầu ra
  • Kích hoạt mọi module in/out, card mở rộng hoặc bảng điều khiển trung tâm
  • Kích hoạt LED cảnh báo trên đầu báo.
viVietnamese